วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

"ข้อสอบสารชีวโมเลกุล"

1.http://www.thaigoodview.com/library/exam/studentshow/st2546/4-7/no03/test02/index.html

2. http://www.vcharkarn.com/exam/index.php/set/794

3. http://www.room601.ob.tc/test2.html

4. http://school.obec.go.th/mclschool/6.2.2/L2.htm

5. http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Manee/asp/Bio%20mola.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น